46001 Grand River Ave Novi, MI 48374

810-602-0772 CFn | Coach Jason | @Crossfitnovi